ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการธารน้ำใจ’62

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ เครื่องประดับ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำมาจำหน่ายในโครงการ “ธารน้ำใจอักษร” รายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ งานกิจการนิสิตจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุการศึกษา เพื่อมอบให้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 112 งานกิจการนิสิต อาคารมหาวชิราวุธ โทร. 02-218-4897

จำหน่ายสินค้าในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย