ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IS Journal Club และร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

#JournalClub

สารสนเทศศึกษา คืออะไร? ศึกษาสารสนเทศไปทำไม? ศึกษาสารสนเทศแล้วได้อะไร? เอาสารสนเทศที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? ตำแหน่งของสารสนเทศศึกษา ในฐานะศาสตร์ทางวิชาการและการงานในวิชาชีพตั้งอยู่ ณ จุดใดในโลกแห่งความเป็นจริง?

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IS Journal Club และร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom เพื่อมาร่วมหาคำตอบจากหนังสือ Information and Society โดย Michael Buckland (รางวัลหนังสือสาขาสารสนเทศศาสตร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2018 โดย The Association for Information Science & Technology)

หนังสือบาง ๆ เล่มนี้ จะไขความกระจ่างแก่ผู้อ่านต่อคำถามดังกล่าวข้างต้น โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ Michael Buckland แห่งโรงเรียนสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ นำเสนอเนื้อหาสั้น ๆ ให้ผู้อ่านที่อยู่วงการสารสนเทศศึกษาอยู่แล้ว สามารถเชื่อมโยงการศึกษาและวิจัยด้านสารสนเทศ ให้เข้ากันกับบริบทแวดล้อมในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ผู้อ่านทั่วไปที่อยู่นอกวงการ ก็จะเข้าใจและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สารสนเทศศึกษามีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและสังคมโดยรวมอย่างไร

แล้วคุณจะรู้ว่า เพราะอะไร คนที่ทำเรื่องยาก ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ๆ จึงจัดว่าเป็น “ปรมาจารย์ที่แท้จริง”

ผู้ร่วมกิจกรรม Journal Club สามารถอ่านหนังสือ Information and Society ฉบับเต็มได้ที่: https://muse.jhu.edu/book/51614

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/BLDVqQqPnepkDuaV9
*กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม