กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม LIS Journal Club พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities”

📌#JournalClub

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities” เขียนโดย Ashtari, Bunt, McGrenere, Nebeling, และ Chilana

บทความนี้ได้รับรางวัล Best paper award จากงานประชุมวิชาการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ CHI 2020 จัดโดยสมาคมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Association for Computing Machinery)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทความได้ที่ https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3313831.3376722

เนื้อหาของกิจกรรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท เน้นการอภิปรายเรื่องผู้พัฒนา AR/VR (กลุ่มนักออกแบบมืออาชีพและมือสมัครเล่น นักวิจัย) ซึ่งพบความท้าทายในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบ AR/VR ต่างๆ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศึกษาและสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรมดำเนินเป็นภาษาไทย

***ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qpjk2kvh6d7mXZvc6 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย