กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วิทยากรพิเศษในรายวิชาภาษารัสเซีย 5

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร้เชิญชาวรัสเซีย คุณ Евгений Горбунов ที่เคยเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Дальневосточный Федеральный Университет เมือง Владивосток เป็นแขกรับเชิญพิเศษในวิชาภาษารัสเซีย 5 มาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศและการเรียนที่ประเทศรัสเซีย รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ภาษาไทยและภาษารัสเซีย และแนะนำนิสิตในเรื่องต่าง ๆ