ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
นายณฐชนน บุญศฤงคารนนท์ ปี 2

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน
นายชิติพัทธ์ พุ่มดนตรี ปี 4

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง
นายพริษฐ์ สังข์ศรี ปี 4

นอกจากนี้ ยังมีนิสิตได้รับรางวัลชมเชยอีก 3 คน ร่วมกับนักศึกษาสถาบันอื่น ๆ อีก 4 คน