กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

ผลการแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับชมรมโต้วาทีคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา