ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร

ด้วยความอาลัยยิ่ง “รองศาสตราจารย์พรสม ศิริสัมพันธ์”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ “รองศาสตราจารย์พรสม ศิริสัมพันธ์” อดีตหัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน และอดีตผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 5

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
– พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น.
– สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563
– สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
– พระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.30 น.