ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “พี่หน่อย” จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี และ “พี่ยุ่น” ยิ่งยศ ปัญญา นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11