กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ “ธารน้ำใจอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 14.00 น. งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ธารน้ำใจอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี มาจำหน่ายให้แก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย งานกิจการนิสิตจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปจัดซื้ออุปกรณ์ และวัสดุการศึกษามอบให้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนเด็กพิเศษ)