กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การจัดบรรยายเรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” โดย อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 จัดบรรยายเรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” โดย อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.