กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาของชมรมประวัติศาสตร์

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ชมรมประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว ปราสาทเมืองสิงห์ ช่องเขาขาด (Hellfire Pass) และพระราชวังสนามจันทร์