กิจกรรมนิสิต,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาภาษารัสเซียกับอาชีพในฝัน

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

เสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจากประเทศรัสเซีย

โดยภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองและประสบการณ์
– การเรียนที่ประเทศรัสเซีย
– การใช้ภาษารัสเซียในการทำงาน
– ทุนศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่กำลังเรียนภาษารัสเซียหรือผู้ที่สนใจภาษารัสเซียและประเทศรัสเซีย