กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

อีดิปุสจอมราชัน Post show talk

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลังการแสดงละครเวทีอีดิปุสเสร็จสิ้นลง รศ.นพมาส แววหงส์ คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ และ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ นำการพูดคุยโดย ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ร่วมพูดคุยกันใน อีดิปุสจอมราชัน Post show talk