ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัล “การแข่งขันแปล-ล่ามจีน ไทย – ไทย จีน สองภาษา ครั้งที่ 8”

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ร่วมกันจัด “การแข่งขันแปล-ล่ามจีน ไทย-ไทย จีนสองภาษา ครั้งที่ 8 ” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

“การแข่งขันแปล-ล่ามจีน ไทย – ไทย จีน สองภาษา ครั้งที่ 8” จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานนี้มีนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ตรั่น ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับอุดมศึกษา และนางสาวธัญชนก กันทาเดช ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา