กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “3 วันดี 4 วันเศร้า” โดยคุณทราย เจริญปุระ

กิจกรรม “3 วันดี 4 วันเศร้า” โดยคุณทราย เจริญปุระ
#ความซึมเศร้าที่ต้องเข้าใจ

วันนี้ เวลา 13.30-15.30 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ