กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

บันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญรับชมบันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปิดแสดงในงานพิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งคำประพันธ์ และนายกวินภพ ทองนาค นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ขับเสภา

https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives/videos/777422389364882/?v=777422389364882

ผู้สนใจสามารถอ่านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook fanpage “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”