ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวธิดารัตน์ สะมะอนันต์
2. นางสาวสุพรรณิการ์ อรัญญาวัฒน์ และ
3. นายพัชรพล อมาตยกุล