กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ ‘나의 인터넷 세상 (My Internet World)’ ซึ่งจัดโดยศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ Language Education Institute, Pusan National University ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตวิชาเอก วิชาโท หรือวิชาเลือกเสรีภาษาเกาหลีที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครตามลิงก์นี้ https://forms.gle/WyGfz7PGmW5HcTYj8 ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 และสาขาวิชาภาษาเกาหลีจะมีการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10:00-11:00 น. ขอให้นิสิตเตรียมพูดภายใต้หัวข้อดังกล่าว ในระยะเวลา 2-3 นาที โดยไม่ดูบทพูด