ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประกวดแปลนิทานรัสเซีย เรื่อง “เม่นในหมอก”

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแปลนิทานรัสเซีย เรื่อง “เม่นในหมอก”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจ FB สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย