ภาพข่าวกิจกรรม

คณะจากบริษัทโพสโคเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาเกาหลี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะจากบริษัทโพสโค(Posco) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมผลิตเหล็กใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาเกาหลี และยังให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีของสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้บริษัทโพสโคยังมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนต่อที่สาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย