ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจ FB สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย