กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการรับตรงพิเศษ สาขาวิชาเอกภาษาสเปน TCAS 63 รอบ 2

โครงการรับตรงพิเศษ สาขาวิชาเอกภาษาสเปน TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

เปิดรับนิสิตใหม่จำนวน 10 คน

สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 6 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

* ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาสเปนมาก่อน

* นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก

— จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาภาษาสเปน 1-2

— ต้องลงเรียนวิชา Independent Study ที่นิสิตสามารถเลือกทำวิจัยหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน (ดูตัวอย่าง infographic จาก FB Page Spanish Section Chulalongkorn University)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS2.html

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/artspain_r2_63.pdf?fbclid=IwAR0L0WL6ueBJxHHAnNeIyIH16hbQFc1BncttM8NQz99O_YMw-unUuKMQGTU

เอกสารประกอบการสมัคร http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/application_spainarts_round2_63.pdf