กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตในรายวิชา “ประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา” ได้ร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “La ilusión del discurso indigenista en el Perú en la década de 1920, más allá de la emergencia”

วันนี้ นิสิตในรายวิชา “ประวัติวรรณคดีลาตินอเมริกา” ได้ร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “La ilusión del discurso indigenista en el Perú en la década de 1920, más allá de la emergencia” โดย Dr. José Agustín Haya de la Torre ที่มาพูดคุยกับเราจากประเทศเปรูโดยผ่านโปรแกรม Zoom เสวนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกของกลุ่มรายวิชาด้านลาตินอเมริกาของสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ที่จะเปิดประสบการณ์ให้นิสิตได้สัมผัสมุมมองใหม่ในการศึกษาโลกลาตินอเมริกาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ

Dr. José Agustín Haya de la Torre จบการศึกษาด้านวรรณคดีจาก Universidad Nacional Mayor de San Marcos ประเทศเปรู และจบปริญญาเอกสาขาเดียวกันจาก Universidad de Salamanca ประเทศสเปน เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนักเขียน Sociedad Elefante มีส่วนร่วมในจัดทำวารสารสายวรรณคดีหลายเล่ม รวมถึงแป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมศึกษา วรรณคดีหลังยุคอาณานิคมและกวีนิพนธ์

Hoy, los alumnos del curso “Historia de Literatura Latinoamericana” han participado en la charla titulada “La ilusión del discurso indigenista en el Perú en la década de 1920, más allá de la emergencia” que el Dr. José Agustín Haya de la Torre nos ha presentado desde el Perú por Zoom. Esta charla ha inaugurado una serie de actividades en línea de los cursos sobre América Latina de la Sección de Español para brindar oportunidades a nuestros alumnos a acercarse al mundo latinoamericano desde nuevas perspectivas con expertos de diferentes países.

El Dr. José Agustín Haya de la Torre estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se doctoró en esa especialidad en la Universidad de Salamanca. Fue miembro del grupo de creación y publicación literaria Sociedad Elefante, del comité editorial de la revista Distancia Crítica: aportes hacia una nueva conciencia social y redactor de la sección “Plumas libres” de la revista electrónica de humanidades Periplo. Sus investigaciones se centran en los procesos culturales, el poscolonialismo, así como en la poesía.