กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านร่วมงาน “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก”

          เนื่องในวันมาฆบูชา ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ และในวาระครบรอบ ๗๒ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา ขอเชิญท่านร่วมงาน “การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก” ในวันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน โปรดลงทะเบียนร่วมงานโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์หรือคลิกที่ลิงค์ http://bit.ly/2MskIrq พระมหาเถระ ๙ รูปนี้เป็นพระภิกษุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีคุณสมบัติพิเศษยิ่งเนื่องจากสามาถสอบผ่านหลักสูตรการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยากที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยการสอบท่องจำปากเปล่าพระไตรปิฎกได้ทั้งชุดและผ่านการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เช่นการแปลและการอธิบายพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนตามหลักสูตร พระมหาเถระดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเป็น “พระผู้ทรงพระไตรปิฎก” เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่หาพบในโลกได้ยากยิ่ง และมีแต่เฉพาะในประเทศเมียนมาเท่านั้น นับตั้งแต่ประเทศเมียนมาเปิดหลักสูตรนี้มาได้ประมาณ ๗๐ ปี มีพระภิกษุชาวเมียนมาที่สอบผ่านจำนวนทั้งสิ้นเพียง ๑๔ รูป ในจำนวนนี้ มีพระภิกษุที่มรณภาพแล้ว ๔ รูป คงเหลือ ๑๐ รูป ในวันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ ใน ๑๐ รูปจะเดินทางมาประกอบพิธีที่หอประชุมจุฬาฯ ดังมีรายละเอียดในโปสเตอร์ จีงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาสักการะบูชา ร่วมฟังสวดและฟังคำสอนจากพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและเป็นการร่วมสร้างบุญกุศลกับบุคคลผู้มีบุญญาบารมีสูงยิ่งอันหาพบได้ยากในโลก โปรดแต่งกายสุภาพ: สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าซิ่น