กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน Russian week สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ
แล้วพบกันค่ะ
До встречи!