กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ (VI Jornadas ELE en Bangkok)

          วันที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ (VI Jornadas ELE en Bangkok) โดย รศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนี้เป็นภาษาสเปน

          งานประชุมวิชาการนานาชาตินี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนภาษาสเปน โดยมีเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตกลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปนในประเทศไทย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ให้เกียรติร่วมงานนี้

          ทั้งนี้ มีปาฐกถาเปิดงานโดย Dr. Javier Galván ผู้อำนวยการ Instituto Cervantes ณ กรุงมะนิลา และคุณ Sandra Lozano Alberich ที่ปรึกษาด้านวิชาการสถานเอกอัครราชทูตสเปน ณ กรุงมะนิลา