กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ รอบที่ 2

          #TCAS2 #รับเข้าศึกษา #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ #มีทุนการศึกษา อ่านประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) หรือรู้จักกันในชื่อ #โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย(เดิม) ได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/imag…/stories/artr2_63.pdf รับสมัครทาง www.tcas.atc.chula.ac.th 6-17 กุมภาพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/…/application_art_round2_… เลือกสมัครใน #หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต #สาขาวิชาภาษาไทย