กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cold Reading for TV & Flilm Auditions” และ “Improvisation”

          เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับกลุ่มวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cold Reading for TV & Film Auditions” และ “Improvisation” โดยคุณ Steve Earnest ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดีจากผู้เข้าร่วมทุกท่าน ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ ของภาควิชาได้ที่ Facebook page : DramaArts Chula