กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คอร์สภาษารัสเซียออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก รอบปลายปี เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว

คอร์สภาษารัสเซียออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก รอบปลายปี เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 63
เริ่มเรียน 19 ก.ย. – 22 พ.ย. 63

รับจำนวนกลุ่มละ 30 คน

ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาวไทย
ยกเว้นวิชาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร สอนโดยอาจารย์ชาวรัสเซีย
ช่องทางสอนออนไลน์: โปรแกรม Zoom

ทุกคอร์สเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง ค่าเรียนคอร์สละ 2,700 บาท (พร้อมหนังสือ)

ภาษารัสเซีย 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรภาษารัสเซีย ไวยากรณ์เบื้องต้นและบทสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
(เป็นวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน)

ภาษารัสเซีย 2 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์การก 1 (Nominative case), การก 4 (Accusative case), การก 6 (Prepositional case) ในรูปเอกพจน์และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ
(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.)

ภาษารัสเซีย 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์การก 2 (Genitive case), การก 3 (Dative case), การก 5 (Instrumental case) ในรูปเอกพจน์ การใช้กริยาสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ
(ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)

ภาษารัสเซีย 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์เรื่อง The participle and the adverbial participle, หลักการใช้และโครงสร้างประโยค Imperative รวมถึงการใช้กริยาเคลื่อนที่มี prefixes Verbs of movement with prefixes.
(ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชม.)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สนทนาภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ที่ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีตำรวจ เป็นต้น
(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)

ภาษารัสเซียด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 20.00 น.
ศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)

ภาษารัสเซียด้านกฎหมาย ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาเบื้องต้นในด้านกฎหมาย
(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชม.)

ลงทะเบียนคอร์สเรียนได้ทาง www.aksornchula.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพจ facebook: Academic Service Center AksornChula
https://www.facebook.com/ASCCHULA/