กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การบรรยายชุด กัมพุชภาษาเสวนา

สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายชุด #กัมพุชภาษาเสวนา
***ไม่ต้องลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มี live นะคะ***
พบกันในการบรรยายครั้งที่ ๑ หัวข้อ #จารึกเขมรกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๑/๒-๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

การบรรยายในชุดนี้มีทั้งหมด ๔ ครั้ง ดูรายละเอียดได้ในโปสเตอร์เลยนะคะ
ครั้งที่ ๑ หัวข้อ #จารึกเขมรกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ #คติเกี่ยวกับสตรีในวรรณคดีเขมร
ครั้งที่ ๓ หัวข้อ #นิราศไทย-นิราศเขมร
ครั้งที่ ๔ หัวข้อ #คำยืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร

เรียนเชิญท่านที่สนใจและฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยค่ะ
#บริการวิชาการ #สาขาวิชาภาษาเขมร #ภาควิชาภาษาไทย