กิจกรรมนิสิต,  ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ทุนการศึกษาอีจูยง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 องค์การเวิร์ลแชร์ (World Share) ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาอีจูยงแก่นิสิตที่เรียนภาษาเกาหลี จำนวน 6 คน คนละ 10,000 บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาว ปุณยานุช มงคลทอง
2. นางสาว ปิยธิดา หวง
3. นาย จตุรพล โพธิ์อ่อน
4. นางสาว ณัฐธิดา วิเศษสุข
5. นางสาว ปายอริญชย์ การะมี
6. นางสาว ชนัญญา เจริญเปี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว