ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอักษรศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2562

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอักษรศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2562 

  • คุณยิ่งยศ ปัญญา ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 48 ได้รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม เรื่อง “กรงกรรม” และ
  • คุณกรุณา บัวคำศรี ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 57 ได้รับรางวัลรายการข่าวดีเด่น จากรายการ “รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี”