กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนงานภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 5

ประกาศเลื่อนงานภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 5 เนื่องด้วยสถานกาณ์ COVID 19 ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้หลีกเลี่ยงการจัดประชุม สัมมนาที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนงานภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 5 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย ภาควิชาจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วหากมีการกำหนดวันจัดงานใหม่