ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

หนังสือรวมบทละครของ Henrik Ibsen

หนังสือรวมบทละครของ Henrik Ibsen แปลและเรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
ในโครงการผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือชุดนี้ไม่จัดจำหน่าย แต่มอบให้ฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ห้องสมุดทุกแห่งที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มและขอรับได้ที่ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 022184802 ในเวลาราชการ
รีบหน่อยนะคะ หนังสือมีจำนวนจำกัดค่ะ

***ขออภัยที่ไม่สามารถแจกจ่ายให้บุคคลทั่วไปได้ เพราะหนังสือจัดพิมพ์จำนวนจำกัดค่ะ