กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คอร์ส “เป๊ะแต่เด็ก : PHONICS ขั้นพื้นฐาน” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

“เป๊ะแต่เด็ก : PHONICS ขั้นพื้นฐาน”
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของ Phonics ที่แสดงความสัมพันธ์ของ ‘เสียง’ กับ ‘พยัญชนะ’ ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ได้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยวางพื้นฐานและสร้างความเข้าใจในตัวภาษา เพื่อต่อยอดทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับ คุณพ่อคุณแม่ที่สอนภาษาอังกฤษเสริมให้ลูก ๆ เองที่บ้าน คุณครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจ Phonics เพื่อต่อยอดทักษะทางภาษาและวิชาชีพ

เนื้อหาในคอร์ส
-พื้นฐานการออกเสียงและระบบเสียงในภาษา
-เทคนิคการพัฒนาการรับรู้ และประมวลผลเสียงในเด็กปฐมวัย
-เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
-กฎการประสมเสียงภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
(พยางค์ปิด, พยางค์เปิด, Silent E, Word Families)
-Sight Word พื้นฐาน
-เทคนิคการจัดกิจกรรม Phonics ระดับพื้นฐาน

เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 มิ.ย. 63

คอร์สออนไลน์ (Zoom.us) วันที่ 20-21 มิ.ย. 63
เวลา 10.00-12.30
*สอนสดทั้ง 5 ชม. + VDO ประกอบ ++ เอกสารออนไลน์
ค่าลงทะเบียน 1,990 บาทเท่านั้น

ลงทะเบียน : https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

รายละเอีนดโครงการเพิ่มเติม : https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=55573