กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หนังสือ “สัจนิยมมหัศจรรย์ในลาตินอเมริกา: ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณกรรม” ในงาน Arts Book Fair 2020

วันจันทร์ ที่ 24 ถึงวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เวลา 08.00 – 17.00 น. จะมีงาน Arts Book Fair 2020 ณ โถงชั้นล่างอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งสำนักพิมพ์ชั้นนำและโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะอักษรฯ จะนำหนังสือมาจำหน่ายค่ะ ในงานนี้ ทางโครงการฯ จะนำหนังสือ “สัจนิยมมหัศจรรย์ในลาตินอเมริกา: ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณกรรม” ของรศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน มาจำหน่ายโดยลดราคา 50% (จาก 220 บาทเหลือ 110 บาท)

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาต้นกำเนิด แนวคิดสำคัญของสัจนิยมมหัศจรรย์ รวมถึงงานเขียนยุคแรกจากประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกาจากบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นของกลุ่มคนชายขอบอย่างชนพื้นเมืองและทาส