โครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

การมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายร่มและถุงผ้าร่มในโครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 8 เมษายน 2563 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) ร่วมกับอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ ได้เข้ามอบเงินรายได้จากการจำหน่ายร่มและถุงผ้าร่มในโครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุน ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนยังคงสามารถสั่งซื้อร่มและถุงผ้าร่มได้ตามรายละเอียดในภาพประกอบด้านล่าง