ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์