ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัณฑิตา เดชอนันต์ นิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ณ เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมครั้งนี้ทั้งหมด