กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep.2 ใน LIVE สดหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการแสดง”

กิจกรรม Dramaturg – Drama Talk Season 2 Ep.2 ใน LIVE สดหัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการแสดง” วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ เวลา 18.00 น. ค่ะ 😊

ร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่ามหาบัณฑิตมากประสบการณ์จากภาควิชาศิลปการละคร

“พี่หยอย” นักแสดงอิสระ และผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้หลักการแสดงของ มล. พันธ์ุเทวนพ เทวกุล กับการแสดงเดี่ยว

ในหัวข้องานวิจัย การพัฒนาทักษะของนักแสดงในการแสดงเดี่ยวเรื่อง เดอะ ไซริงกา ทรี ตามหลักการแสดงของ ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล

ดำเนินรายการโดย “พี่เด่น” ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสาขาการแสดง ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ แล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. ที่เพจ Drama Arts Chula นะคะ