กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คลิปการบรรยายย้อนหลังในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า…การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” EP.01

ขอเชิญชวนผู้สนใจชมคลิปการบรรยายย้อนหลังในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า…การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” EP.01

งานสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวจัดโดยโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) TRF Criticism เมื่อปีพ.ศ.2560

หัวข้อบรรยาย มีดังนี้
ปาฐกถา “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ได้ที่ http://www.thaicritic.com/?p=3712

ปาฐกถา “เมื่อผู้อ่านถือกุญแจไขรหัส
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี

เสวนา “วรรณกรรมวิจารณ์: เมื่อวัฒนธรรมการอ่านถดถอย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, ศาสตราจารย์ ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ และ ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธ์

——————–
ฝากกด subscribe ช่อง “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ทาง #YouTubeChannel shorturl.at/sHP19 แล้วกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อมิให้พลาดคลิปต่อ ๆ ไปด้วยนะคะ
https://www.youtube.com/watch?v=WD5aur9iR3o