กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ร่วมถอดบทเรียนจากโควิด-19 จากการอ่านบทวิเคราะห์ Coronavirus Pandemic (2019-2020)

#JournalClub

ครึ่งปีผ่านไป เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากโควิด-19?
ในวิกฤตครั้งนี้มีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหม?
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club เพื่อร่วมถอดบทเรียนจากโควิด-19 จากการอ่านบทวิเคราะห์ Coronavirus Pandemic (2019-2020) จาก Center for the Future of Libraries, ALA

บทวิเคราะห์นี้ช่วยให้เกิดการคิดเชื่อมโยงและตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม และชี้ให้เห็นโอกาสของห้องสมุดที่จะพลิกวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นโอกาส โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทและ การทำงานในเชิงรุก…

มาร่วมสรุปโจทย์สำคัญสำหรับห้องสมุดในอนาคตได้ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้ เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดย อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร (Research interests/expertise: Change Management, Knowledge Management, Management of library and information organizations) เข้าถึงบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ http://www.ala.org/tools/future/trends/coronavirus