กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัย หัวข้อ ”วิจักษ์วิจัย อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ”

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ขอเชิญชมวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัย หัวข้อ ”วิจักษ์วิจัย อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี พร้อมกันทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก

#สื่อสารงานวิจัย ต่อเนื่องกันถึง 1 สัปดาห์เต็ม
”วิจักษ์วิจัย อิเหนาไทย – อิเหนาเทศ”
6 สิงหาคม – ชมวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัย
7 – 12 สิงหาคม – แนะนำผลงานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง

ฝากติดตามด้วยนะคะ