ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสรเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสรเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจัดหาที่เรียนสำหรับนิสิตขณะที่อยู่มหาวิทยาลัยและรองรับการเรียนแบบผสมผสาน ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสรได้จัดเตรียมพื้นที่อ่านหนังสือและเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดระยะห่างอย่างเหมาะสม

นอกจากพื้นที่บริเวณศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสรแล้ว ทางคณะยังได้จัดพื้นที่บริเวณโถงอาคารมหาจักรีสิรินธรและศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการพื้นที่เรียนของนิสิต โดยจะมีการประสานกับคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตอักษรศาสตร์คลายกังวลได้ในระดับหนึ่ง