ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร

“การละครคือศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่การแกล้งทำ มันคือการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทบาท สถานการณ์นั้น ถ้าเราเข้าใจตัวละครนั้นจริงๆ เราจะเข้าใจว่าทำไมเขาแสดงออกอย่างนั้น และเราจะสวมบทบาทนั้นได้ พร้อมๆ กับไม่ตัดสินเขา”

รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร ได้ให้สัมภาษณ์ a day BULLETIN และพูดเกี่ยวกับศาสตร์การละคร ความสัมพันธ์ระหว่างละครกับชีวิต และหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ ขอเชิญทุกท่านอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ได้ที่ลิงก์นี้

อรชุมา ยุทธวงศ์: ‘Self-Searching – คุณค่า ตัวตน คนละคร’ หนังสือที่เป็นดั่งกระจกสะท้อนใจเขาใจเรา