กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Lang-Tech Virtual Open House แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (Language and Information Technology) หรือ แลงเทค (LANG TECH) วิชาเอกใหม่ของคณะอักษรศาสตร์

LANG TECH คือการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาษาในเชิงภาษาศาสตร์และการจัดการสารสนเทศ

สิ่งที่เรียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ, Speech Recognition, Google Translate จนถึง Siri

ชวนทุกคนมาหาคำตอบกันที่ ‘Lang-Tech Virtual Open House’ เปิดบ้านคุยกับ อาจารย์ ดร.อรรถพล (อ.พี่เต้) และรุ่นพี่เอกแลงเทครุ่นที่ 1 ที่จะมาตอบข้อสงสัยให้กับน้อง ๆ ทาง Facebook Live ของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. นี้ เวลา 20.00 – 21.00 น.