ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 1 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ประวัติความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกัมพูชา-ไทย” โดย อ.ดร.ธิบดี บัวคำศรี
2. 8 สิงหาคม 2563 เรื่อง “นิราศเกาะแก้วฯ มุมมองและประสบการณ์การเยือนอินเดียของ “แขกชาวสยาม” ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20″ โดย อ.ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์
3. 15 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ชาวเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : จากผู้อพยพสู่ภัยต่อความมั่นคงในสายตารัฐไทย” โดย คุณวีรภัทร ผิวผ่อง
4. 22 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ภูมิทัศน์วรรณา : ป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาว” โดย อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
5. 29 สิงหาคม 2563 เรื่อง “คำยืมแปลภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย” โดย อ.อัสนี พูลรักษ์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563