ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 4 ในภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช