กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 แล้วค่ะ

โอกาสดี ๆ ของผู้มีใจรักทางศิลปะการละคร ที่ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติงานด้านการละครจริง ๆ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และหลักสูตรต่อเนื่องโท-เอก ที่จะเปิดในเร็วๆนี้

โดยสามารถเลือกสมัครได้ตามสาขาที่ถนัดและสนใจได้แก่
1. สาขาการกำกับการแสดง
2. สาขาการแสดง
3. สาขาการเขียนบท
4. สาขาการออกแบบ
5. สาขาการจัดการละคร
6. สาขาบูรณาการข้ามศาสตร์ทางศิลปการละคร
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2lYQphw
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
โทร. 096-730-6232, 02-218-1709
chuladrama.ma@gmail.com