กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“Russian Chula Talks Ep.5 ร่วมพูดคุยกับคุณมงคลชัย เอี่ยมอุไร ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เขตประเทศรัสเซีย”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep. 5 ร่วมพูดคุยกับคุณมงคลชัย เอี่ยมอุไร
ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เขตประเทศรัสเซีย บริษัทซีพีเทรดดิ้ง โอเวอร์ซีส์
แล้วพบกันค่ะ До встречи!